Studio Graficzne - Grafik Komputerowy DTP - Agencja Reklamowa - Projekty Graficzne - Druk

Proces przygotowania projektów

Aby usprawnić przygotowanie projektu działamy wg opracowanego schematu. W zależności od zamawianego produktu (projekt ulotki, katalogu, folderu) sam proces przygotowania projektów może się delikatnie różnić. Jednak podstawowe etapy często pozostają podobne.

Wygląda to następująco:

  • Klient przesyła informację jakiego projektu potrzebuje (np. ulotka, plakat, baner, roll-up, itp.)
  • Klient przesyła dane, potrzebne do przygotowania zamówienia (dane do faktury, kontaktowe)
  • Zamówienie zostaje przygotowane i przesłane zwrotnie do Zamawiającego w postaci pliku PDF.
  • Klien po sprawdzeniu danych i zatwierdzeniu zamówienia, odsyła dokument zwrotnie z adnotacją o akceptacji warunków tego zamówienia
projektowanie materiałów
  • Klient przesyła materiały i wytyczne konieczne do przygotowania projektu (teksty, grafiki, zdjęcia, logo firmy, itp).
  • Po przygotowaniu projektu prze studio, zostaje on przesłany do Klienta do weryfikacji.
  • Zlecający przesyła swoje uwagi do projektu lub zatwierdzenie poprawności materiału.
  • W przypadku konieczności korekt, nanoszone są one przez grafika zgodnie z wytycznymi Klienta i projekt zostaje ponownie odesłany do weryfikacji.
  • W przypadku ostatecznej akceptacji grafik komputerowy przygotowuje pliki zgodnie z zapotrzebowaniem Nabywcy.

Finalnie Klient często otrzymuje zamówiony projekt w kilku formatach, aby drukarnia mogła go wydrukować  w najdogodniejszy sposób. Nie we wszystkich przypadkach jest możliwe przekazanie projektu w wielu formatach. Ale jeśli tylko jest to wykonalne, to staramy się przekazywać projekty w różnych plikach graficznych. Wszystko zależy od rodzaju zamówionego produktu. Standardowo są to pliki PDF, TIF i JPG, w przestrzeni kolorystycznej CMYK z rozdzielczością grafiki rastrowej 300 – 350 ppi.

Zachęcamy również, aby Państwo zapoznali się również z informacjami ze strony odpowiadającej na pytanie „jak skrócić czas przygotowania projektów”.