Studio Graficzne - Grafik Komputerowy DTP - Agencja Reklamowa - Projekty Graficzne - Druk

Projektowanie Teczek Firmowych

Projektowanie teczek firmowych i przygotowanie plików graficznych do druku

Zapraszamy Państwa do składania zamówień na projektowanie teczek firmowych. Projekty teczek reklamowych wykonujemy na podstawie materiałów i informacji dostarczonych od Klienta lub z użyciem własnych zasobów (grafiki, zdjęcia, czcionki). Potencjalnych Klientów zainteresowanych usługą prosimy o przesłanie kliku poniższych informacji na adres: studiograficzne@onena.int.pl

  • oczekiwany termin realizacji zlecenia
  • docelowy rozmiar projektu teczki
  • posiadane materiały tekstowe i graficzne (np. logotypy, szablony otrzymane z drukarni, która będzie wykonywać druk, itp.)
  • dane kontaktowe (numer telefonu)

/Dane kontaktowe są niezbędne w celu ewentualnego doprecyzowania zlecenia. Jeśli zajdzie konieczność, czasami jesteśmy zmuszeni skontaktować się z Zamawiającym i dopytać o szczegóły, aby prawidłowo przygotować wycenę oraz wykonać projekt/

Na podstawie przesłanych informacji prześlemy Państwu wycenę realizacji zlecenia. Im więcej informacji i materiałów od Państwa otrzymamy, tym czas realizacji zlecenia będzie krótszy, a ewentualny koszt mniejszy. Dlatego zachęcamy do przekazywania możliwie najwięcej informacji dot. potrzebnego projektu teczki firmowej.

Jeśli przekazana przez nas cena będzie dla Państwa akceptowalna prześlemy wzór zamówienia zawierający szczegółowe informacje.

Zamówienie projektu teczek firmowych

Po otrzymaniu zamówienia prosimy o zapoznać się z jego treścią. Jeśli dane są zgodne z ustaleniami, to prosimy o przesłanie zwrotne podpisanego druku zamówienia e-mailem. Jeśli z jakiegoś powodu nie mogą Państwo przesłać skanu lub zdjęcia podpisanej wersji zamówienia, to prosimy w treści wiadomości napisać „Akceptujemy warunki załączonego zamówienia na projekt teczki“.

Jak tylko otrzymamy potwierdzenie zamówienia, to prześlemy Państwu fakturę proforma do opłacenia, która będzie zawierać ustaloną kwotę zaliczki lub przedpłaty.

(Procedura wpłaty zaliczki lub przedpłaty jest stosowana tylko w przypadku zleceń od nowych Klientów. W przypadku Klientów stałych lub zamawiających cyklicznie, zaliczka nie jest wymagana, a faktura za wykonane zlecenie jest wystawiana po jego wykonaniu z ustalonym terminem płatności).

Mogą też Państwo dołączyć potwierdzenie wpłaty do wysłanego zamówienia, co powinno trochę przyspieszyć czas rozpoczęcia pracy grafika komputerowego.

projektowanie teczek firmowych

Projektowanie teczek firmowych – Realizacja zamówienia

projektowanie teczek firmowych

Gdy już wszystkie formalności zostaną sfinalizowane, zlecenie zostaje skierowanie do realizacji i rozpoczynamy pracę nad przygotowaniem projektu. W zależności od natężenia pracy w danym czasie, najczęściej wizualizację projektu teczki otrzymają Państwo w terminie do 3 dni roboczych (chyba, że ustalenia zawarte w zamówieniu są inne, a zlecenie oznaczone jest np. jako pilne).

Przekazaną wizualizację z projektem teczek należy zweryfikować pod względem poprawności umieszczonych danych. Jeśli coś będzie wymagało korekt to prosimy przesłać nam zwrotnie uwagi wyszczególnione w punktach. Poprawki wprowadzimy i prześlemy nową wizualizację ponownie do weryfikacji.

Jak już projekt nie będzie wymagał żadnych poprawek i prześlą Państwo ostateczne potwierdzenie poprawności wizualizacji, to prześlemy pliki przygotowane do druku.

Ostateczny projekt teczki firmowej i pliki graficzne przekazywane Klientowi

Przygotowane i zatwierdzone projekty teczek przekazujemy Zleceniodawcy najczęściej w postaci plików PDF, z uwagi na to, że obecnie format najbardziej uniwersalny. Na życzenie Zamawiającego możemy przygotować pliki TIFF lub JPG (w kolorystyce CMYK).

Jeśli Klient chciałby umieści grafikę teczki również na swojej stronie internetowej lub w mediach społecznościowych, możemy przygotować także pliki JPG lub PNG w kolorystyce RGB. Za zapisanie materiału w plikach dodatkowych nie pobieramy opłaty.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług graficznych. Zamów projekt już teraz.