Studio Graficzne - Grafik Komputerowy DTP - Agencja Reklamowa - Projekty Graficzne - Druk

Projektowanie Naklejek / Wlepek

Projektowanie naklejek i przygotowanie grafiki do druku

Projektujemy naklejki zarówno wycinane klasycznie (kształt prostokąta lub kwadratu) jak i o kształtach niestandardowych, które wymagają dostosowania do wykrojnika istniejącego jak i stworzenia od podstaw nowego. Zapraszamy Państwa do składania zamówień na projektowanie naklejek reklamowych. Projekty naklejek promocyjnych wykonujemy na podstawie materiałów i informacji dostarczonych od Klienta lub z użyciem własnych zasobów (grafiki, zdjęcia, czcionki). Potencjalnych Klientów zainteresowanych usługą prosimy o przesłanie kliku poniższych informacji na adres: studiograficzne@onena.int.pl

  • oczekiwany termin realizacji zlecenia
  • docelowy rozmiar projektu naklejki (wymiar w milimetrach)
  • sugerowana kolorystyka projektu i orientacyjny opis wyglądu (kształt)
  • posiadane materiały tekstowe i graficzne (np. logo, szkice, rysunki)
  • dane kontaktowe (numer telefonu)

/Dane kontaktowe są niezbędne w celu ewentualnego doprecyzowania zlecenia. Jeśli zajdzie konieczność, czasami jesteśmy zmuszeni skontaktować się z Zamawiającym i dopytać o szczegóły, aby prawidłowo przygotować wycenę oraz wykonać projekt/

Na podstawie przesłanych informacji prześlemy wycenę dotyczącą realizacji zlecenia. Im więcej informacji i materiałów otrzymamy, tym czas realizacji zlecenia będzie krótszy, a ewentualny koszt niższy. Dlatego zachęcamy, aby przesyłać nam możliwie najwięcej informacji dotyczących potrzebnego projektu naklejki.

Jeśli przekazana przez nas wycena będzie akceptowalna prześlemy druk zamówienia zawierający szczegółowe specyfikację.

Zamówienie projektu naklejki

Po otrzymaniu zamówienia prosimy o zapoznać się z jego treścią. Jeśli dane są zgodne z ustaleniami, to prosimy przesłać zwrotne e-mailem podpisany druku. Jeśli z jakiegoś powodu nie ma możliwości wysłania skanu lub zdjęcia podpisanej wersji zamówienia, to prosimy w treści wiadomości zwrotnej napisać „Akceptuję warunki załączonego zamówienia na projekt naklejki“, a druk zamówienia w wersji bez podpisu fizycznego załączyć do wiadomości.

(Procedura wpłaty zaliczki lub przedpłaty jest stosowana tylko w przypadku zleceń od nowych Klientów. W przypadku Klientów stałych lub zamawiających cyklicznie, zaliczka nie jest wymagana, a opłata za wykonane zlecenie jest wystawiana po jego wykonaniu z ustalonym terminem płatności).

Mogą też Państwo dołączyć potwierdzenie wpłaty do wysłanego zamówienia, co powinno przyspieszyć czas rozpoczęcia pracy grafika komputerowego.

projektowanie naklejek

Projektowanie naklejek reklamowych – Realizacja zamówienia

projektowanie naklejek reklamowych

Gdy już wszystkie formalności zostaną zakończone, rozpoczynamy pracę nad przygotowaniem zamówionego projektu. W zależności od natężenia pracy w danym czasie, najczęściej wizualizację projektu otrzymają Państwo w terminie do 3 dni roboczych (chyba, że ustalenia zawarte w zamówieniu są inne, a zlecenie oznaczone jest np. jako pilne).

Przekazaną wizualizację z projektem należy zweryfikować pod względem poprawności umieszczonych danych. Jeśli coś będzie wymagało modyfikacji to prosimy przesłać nam zwrotnie uwagi wyszczególnione w punktach. Poprawki wprowadzimy i prześlemy ponownie do weryfikacji skorygowaną wizualizację.

Gdy już projekt nie będzie wymagał żadnych poprawek i otrzymamy ostateczne potwierdzenie poprawności ostatniej wizualizacji, wtedy przygotujemy i prześlemy pliki nadający się do druku zgodny ze sztuką poligraficzną.

Ostateczny projekt naklejki i pliki graficzne przekazywane Klientowi

Przygotowane i zatwierdzone projekty naklejek przekazujemy Klientom najczęściej w postaci plików PDF, ponieważ jest to obecnie format najbardziej uniwersalny. W przypadku naklejek często zamiennie zapisujemy projekt do formatu TIFF lub JPG w kolorystyce CMYK.

Jeśli Państwo chcieliby umieści grafikę naklejki również na swojej stronie internetowej lub w mediach społecznościowych, możemy przygotować dodatkowo pliki JPG lub PNG w kolorystyce RGB. Za zapisanie materiału w plikach dodatkowych nie pobieramy opłaty, bez względu na ilość stron.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług graficznych. Zamów projekt już teraz.