Studio Graficzne - Grafik Komputerowy DTP - Agencja Reklamowa - Projekty Graficzne - Druk

Projektowanie Katalogów / Książek

Projektowanie katalogów lub książek oraz przygotowanie do druku

Projekty katalogów oraz książek wykonujemy w oparciu o informacje i materiały, które przekazuje Klient oraz z użyciem własnych zasobów (grafiki, zdjęcia, czcionki) jeśli dysponujemy materiałami pasującymi do danej publikacji.

Aby zlecić nam wykonanie projektu grafiki na książkę lub katalog, prosimy przesłać na nasz e-mail studiograficzne@onena.int.pl informacje i dane zawarte poniżej:

  • oczekiwany termin realizacji zlecenia
  • docelowy rozmiar projektu (wymiar docelowy w milimetrach)
  • rodzaj oprawy (szyta lub klejona)
  • posiadane materiały tekstowe i graficzne do projektu (logo, rysunki, teksty, sugestie, szkice)
  • dane kontaktowe (numer telefonu)

/Dane kontaktowe są niezbędne w celu ewentualnego doprecyzowania zlecenia. Jeśli zajdzie konieczność, czasami jesteśmy zmuszeni skontaktować się z Zamawiającym i dopytać o szczegóły, aby prawidłowo przygotować wycenę oraz wykonać projekt/

Na podstawie przesłanych informacji przygotujemy wycenę dotyczącą realizacji zlecenia. Im więcej informacji i materiałów otrzymamy, tym czas realizacji zlecenia będzie krótszy, a ewentualny koszt niższy. Dlatego zachęcamy, aby przesyłać nam możliwie najwięcej informacji dotyczących potrzebnego projektu katalogu lub książki.

Jeśli przekazana przez nas oferta cenowa będzie akceptowalna, prześlemy druk zamówienia zawierający szczegółowe specyfikacje.

Zamówienie projektu katalogu lub książki

Po otrzymaniu druku zamówienia, prosimy zapoznać się z jego treścią. Jeśli dane są zgodne z ustaleniami, to prosimy przesłać zwrotnie e-mailem podpisany druku. Jeśli z jakiegoś powodu nie ma możliwości przesłania skanu lub zdjęcia podpisanej wersji zamówienia (umowy), to prosimy w treści wiadomości zwrotnej napisać „Akceptuję warunki załączonego zamówienia na projekt katalogu / książki“, a druk z zamówieniem w wersji bez fizycznego podpisu załączyć do wiadomości.

Jak tylko otrzymamy takie potwierdzenie zamówienia usługi, to prześlemy fakturę proforma do opłacenia, która będzie zawierać ustaloną kwotę zaliczki lub przedpłaty.

(Procedura wpłaty zaliczki lub przedpłaty jest stosowana tylko w przypadku zleceń od nowych Klientów. W przypadku Klientów stałych lub zamawiających cyklicznie, zaliczka nie jest wymagana, a faktura za wykonane zlecenie jest wystawiana po jego wykonaniu z ustalonym terminem płatności).

Mogą też Państwo dołączyć potwierdzenie wpłaty do wysłanego zamówienia, co powinno przyspieszyć czas rozpoczęcia pracy grafika komputerowego.

projektowanie katalogów i książek

Projektowanie katalogów i książek – Realizacja zamówienia

projektowanie katalogów i książek

Gdy już wszystkie formalności zostaną dopełnione, zlecenie zostaje przekazane do realizacji i rozpoczynamy pracę nad przygotowaniem zamówionego projektu. W zależności od natężenia pracy w danym czasie, najczęściej wizualizację projektu otrzymają Państwo w terminie do 4 – 7 dni roboczych (chyba, że ustalenia zawarte w zamówieniu są inne, a zlecenie oznaczone jest np. jako pilne)..

W przypadku tego produktu materiały przygotowywane są sukcesywnie. Na początku przygotowujemy np. okładkę i pierwsze strony. Po ustaleniu wzoru wyglądu stron przygotowujemy kolejne. W przypadku publikacji wielostronicowych poszczególne strony przesyłane są sukcesywnie do weryfikacji.

Przekazane wizualizacje z projektem należy zweryfikować pod względem poprawności umieszczonych informacji. Jeśli coś będzie wymagało modyfikacji to prosimy przesłać nam zwrotnie uwagi wyszczególnione w punktach. Poprawki wprowadzimy i prześlemy ponownie do weryfikacji skorygowaną wizualizację.

Kiedy już przygotowanie materiału zostaje ukończone, wtedy wysyłamy raz jeszcze całość publikacji w wersji poglądowej do ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu całości projektu generujemy ostateczne pliki nadające się do druku.

Ostateczny projekt katalogu lub książki oraz pliki graficzne przekazywane Klientowi

Przygotowane i zatwierdzone projekty katalogów (książek) przekazujemy Klientom w postaci plików PDF, zgodnych z wymogami poligraficznymi.

Jeśli Państwo chcieliby umieści grafikę naklejki również na swojej stronie internetowej lub w mediach społecznościowych, możemy przygotować dodatkowo pliki JPG lub PNG w kolorystyce RGB. Za zapisanie materiału w plikach dodatkowych nie pobieramy opłaty, bez względu na ilość stron.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług graficznych. Zamów projekt już teraz.